ThaiForestBooking.com: Online Reservation for Accommodations - Hotels - Resorts in Thailand's National Park Area
บริการรับจองบ้านพักอุทยานแห่งชาติและโรงแรม - รีสอร์ทที่อยู่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ   
อุทยานแห่งชาติ | วนอุทยาน | โรงแรม-รีสอร์ท | เช่ารถตู้ | เช่าเรือ | บริการรับส่ง | ตั๋วโดยสาร | จัดอาหาร
   
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
Image2
Image3 Image4 Image5 Image6
Image7
Image8
Image9
Image10
Image11
Image12
Image13
Image14

กรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจและจัดตั้งกำหนดบริเวณที่ดินสุสานหอย 75 ล้านปี หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตำบลหนองทะเล ตำบลอ่าวนาง ตำบลไสไทย และตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ 243,725 ไร่ นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 47 ของประเทศไทย ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ต่อมาได้ดำเนินการผนวกพื้นที่บริเวณสุสานหอยและเกาะใกล้เคียง เพิ่มอีกจำนวน 12 ไร่ 68 ตารางวา และเพิกถอนพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่ สำหรับกองทัพเรือ ใช้ในการสร้างฐานทัพเรือ และเป็นเขตพระราชฐาน ดังนั้นจึงมีเนื้อที่ทั้งหมดคงเหลือ 242,437 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

ประกอบด้วยพื้นที่ภาคพื้นดินบนชายฝั่ง ได้แก่ บริเวณเขาอ่าวน้ำเมา และป่าอ่าวนาง-หางนาค และหมู่เกาะต่างๆ ธรณีสัณฐานของพื้นที่เป็นเทือกเขามีความสูงชันเรียงตัวยาวไปตามแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณชายฝั่งเป็นเขาสูงชัน ทางด้านตะวันตกมีความลาดชันมากกว่าตะวันออก ธรณีสัณฐานของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลอันดามัน ได้รับอิทธิพลจากแนวการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่เรียกว่า Indosenia Teotonic Movement และในบริเวณป่าชายเลนเขาหางนาค ริมฝั่งทะเลมีลำคลองเขากลม ได้รับน้ำจืดที่ระบายมาจากบึงขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า “หนองทะเล” ทำให้เกิดสภาพป่าชายเลน และที่ราบต่ำป่าเสม็ดบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ที่เรียกว่า “คลองแห้ง (หาดนพรัตน์ธารา)”

ลักษณะภูมิอากาศ

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้รับอิทธิพลลมมรสุมเขตร้อน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนตุลาคม มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่าน ลักษณะภูมิอากาศจึงแบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝน จากต้นเดือนพฤษภาคม–เดือนธันวาคม และฤดูร้อนจากต้นเดือนมกราคม–เดือนเมษายน อุณหภูมิโดยทั่วไป 17-37 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนในรอบปีเฉลี่ยประมาณ 2,231 มิลลิลิตร ปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม และน้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
พันธุ์พืชในเขตอุทยานแห่งชาติสามารถ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย

  1. ป่าดงดิบชื้น พบบริเวณที่เป็นภูเขาสูงชัน เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาหินปูนซึ่งมีชั้นดินบาง และรับลมแรงจึงเป็นป่าดิบชื้นที่ไม่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ พันธุ์พืชที่พบ ได้แก่ ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง ยาง พะยอม และไม้ชั้นล่าง ประกอบด้วย จันทน์ผา หวาย ไทร และเถาวัลย์หลายชนิด
  2. ป่าชายเลนมีอยู่ในบริเวณคลองแห้ง และบริเวณคลองย่านสะบ้า พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ โกงกาง แสม ตะบูน ถั่วดำ ถั่วขาว เป็นต้น
  3. ป่าพรุ เป็นสังคมพืชเด่นที่พบต้นเสม็ดขึ้นอย่างหนาแน่น บริเวณหาดนพรัตน์ธาราพันธุ์พืชที่พบนอกจากต้นเสม็ดขาวที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นแล้วยังพบ พะยอม หว้าหิน ไม้นน ไม้เนียน และหญ้าคา เป็นต้น
พันธุ์สัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาพีพี จำแนกออกเป็นประเภทต่างๆ เท่าที่สำรวจพบได้ดังนี้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม , นก , สัตว์เลื้อยคลาน, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา นอกจากสัตว์ป่าที่กล่าวมาแล้ว พันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญสัตว์น้ำประเภทไม่มีกระดูกสันหลังอีกหลายชนิด เช่น ปลิงทะเล สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำประเภทไม่มีกระดูกสันหลังที่สำคัญที่สุด คือ ปะการัง ได้แก่ ปะการังหนาม ปะการังผิวถ้วย ปะการังผักกาด และปะการังต้นไม้ เป็นต้น


บ้านพัก-บริการ
โรงแรม - รีสอร์ท ที่ตั้งอยู่โดยรอบอุทยานฯ
# ชื่อโรงแรม/รีสอร์ท ราคา/ห้อง/คืน ดูรายละเอียด
1.  Phi Phi Island Village BHT 4,970.00 
2.  Lanta Garden Hill Resort BHT 960.00 
3.  Peace Laguna Resort BHT 2,700.00 
4.  Aonang Buri Resort BHT 3,300.00 
5.  Beach Terrace Hotel BHT 1,650.00 
6.  Diamond Cave Resort BHT 1,600.00 
7.  Somkiet Buri Resort BHT 1,900.00 
8.  Diamond Private Resort BHT 900.00 
9.  Green House Hotel BHT 1,200.00 
10.  Andaman Holiday Resort BHT 2,970.00 
11.  Pakasai Resort BHT 3,350.00 
12.  Krabi Resort BHT 2,600.00 
13.  Phra Nang Inn BHT 3,000.00 
14.  Phulay Beach Krabi Aprime Resort BHT 4,600.00 
15.  Sunrise Tropical Resort BHT 2,900.00 
16.  The Tubkaak Resort BHT 8,000.00 
17.  Baan Ao Nang Resort BHT 1,170.00 
18.  Rayavadee BHT 25,000.00 
19.  Railay Bay Resort BHT 3,200.00 
20.  Sand Sea Railay Resort BHT 1,800.00 
21.  Ao Nang Bay Resort & Spa BHT 1,100.00 
22.  Phi Phi Natural Resort BHT 3,800.00 
23.  Phi Phi Hotel BHT 1,700.00 
24.  Phi Phi Banyan Villa BHT 2,000.00 
25.  Phi Phi Island Village Beach Resort & Spa BHT 3,900.00 
26.  Holiday Inn Resort Phi Phi Island BHT 4,000.00 
27.  Bay View Resort BHT 3,200.00 
28.  Andaman Lanta Resort BHT 900.00 
29.  SriLanta BHT 3,900.00 
30.  Lai Thai Resort BHT 1,600.00 
31.  Na-Thai Resort BHT 1,430.00 
32.  Krabi National Park Success Resort BHT 3,850.00 
33.  Vogue Resort and Spa, Ao-Nang Beach BHT 2,999.00 
34.  Wanna's Place BHT 800.00 
35.  Emerald Garden Resort BHT 1,800.00 
36.  Ao-Nang Sunset Hotel BHT 1,950.00 
37.  Krabi Sands Resort BHT 3,100.00 
38.  Chao Koh Phi-Phi Lodge BHT 1,500.00 
39.  Phi Phi ViewPoint Resort BHT 1,900.00 
40.  Peacelaguna Resort BHT 800.00 
41.  The Emerald Bungalow BHT 800.00 
42.  Kinnaree House BHT 900.00 
43.  Andaman Beach Resort BHT 1,450.00 
หมายเหตุ :
ThaiForestBooking.com ยินดีเปิดรับโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่อุทยานฯ หรือบริษัททัวร์ที่ให้บริการนำเที่ยว เข้าร่วมขายบริการผ่านเว็บไซต์นี้ได้โดยการลงทะเบียน "ฟรี" ได้ที่เว็บไซต์ www.eComBotTravel.com ซึ่งระบบจะสร้างเว็บไซต์และระบบจอง online พร้อมทั้งเชื่อมลิงค์มายังเว็บไซต์แห่งนี้และ/หรืออุทยานฯ ที่ท่านระบุในหมวด Location ว่าอยู่ใกล้โดยอัตโนมัติ

บ้านพักทางการที่ตั้งในอุทยานฯ
  โปรดคลิกที่ชื่อที่พัก เพื่อดูรูปภาพและรายละเอียดของที่พักแต่ละหลัง
บริเวณ ชื่อที่พัก-ห้องประชุม ห้องนอน ห้องน้ำ จำนวน คน/หลัง ราคา
หลัง/คืน (บาท)
สิ่งอำนวย
ความสะดวก
จอง
โซนที่ 1   พีพี 101/1 (สุสานหอย 1) 1 1 2 1,000 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า
โซนที่ 1   พีพี 101/2 (สุสานหอย 2) 1 1 2 1,000 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า
โซนที่ 1   พีพี 101/3 (สุสานหอย 3) 1 1 2 1,000 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า
โซนที่ 1   พีพี 101/4 (สุสานหอย 4) 1 1 2 1,000 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า
โซนที่ 1   พีพี 107/1 (ปอดะ 1) 1 1 2 1,000 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า
โซนที่ 1   พีพี 107/2 (ปอดะ 2) 1 1 2 1,000 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า
โซนที่ 1   พีพี 107/3 (ปอดะ 3) 1 1 2 1,000 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า
โซนที่ 1   พีพี 107/4 (ปอดะ 4) 1 1 2 1,000 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า
โซนที่ 1   พีพี 110/1 (ทะเลแหวก 1) 1 1 2 1,000 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า
โซนที่ 1   พีพี 110/2 (ทะเลแหวก 2) 1 1 2 1,000 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า
โซนที่ 1   พีพี 110/3 (ทะเลแหวก 3) 1 1 2 1,000 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า
โซนที่ 1   พีพี 110/4 (ทะเลแหวก 4) 1 1 2 1,000 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า
หมายเหตุ :
โซนที่ 1 : พีพี 101 (สุสานหอย)
โซนที่ 1 : พีพี 102-103 (โละลานา, โละดาลัม)
โซนที่ 1 : พีพี 104 (นพรัตน์)
โซนที่ 1 : พีพี 105-106 (ไร่เลย์, หางนาค)
โซนที่ 1 : พีพี 107 (ปอดะ)
โซนที่ 1 : พีพี 108-109 (มาหยา, ทับแขก)
โซนที่ 1 : พีพี 110 (ทะเลแหวก)
Map of Had Noppharat Thara - Mu Ko Phi Phi National Park Accommodation
แผนผังแสดงตำแหน่งบ้านพักภายในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

แหล่งท่องเที่ยว

-

เกาะพีพีดอน
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
เกาะพีพีดอน
เกาะพีพีดอน มีเนื้อที่ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร ทางเหนือของเกาะคือ แหลมตง เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านชาวเล ประมาณ 15-20 ครอบครัว ส่วนใหญ่อพยพมาจากเกาะลิเป๊ะ จังหวัดสตูล บริเวณแหลมตงนี้ธรรมชาติใต้ทะเลสวยงามมาก เหมาะแก่การดำน้ำเช่นเดียวกันกับที่บริเวณปลายแหลมหัวระเกด หาดยาว และหินแพ นอกจากนี้ยังมีเวิ้งอ่าวคู่ที่มีความสวยงาม ติดอันดับโลกของอ่าวต้นไทร และอ่าวโละดาลัม ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่พักจำนวนมาก บริการแก่นักท่องเที่ยวทั่วไป
กิจกรรม : - ดำน้ำตื้น - ดำน้ำลึก - พายเรือแคนู/คยัค - กิจกรรมชายหาด
เกาะพีพีเล
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
เกาะพีพีเล
เกาะพีพีเล มีพื้นที่เพียง 6.6 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะเขาหินปูน มีหน้าผาสูงชันตั้งฉากกับพื้นผิวทะเลโดยรอบเกือบทั้งเกาะ มีพื้นน้ำลึกเฉลี่ยประมาณ 20 เมตร เกาะแห่งนี้มีเวิ้งอ่าวสวยงาม อาทิ อ่าวปิเละ อ่าวมาหยา อ่าวโละซะมะ นอกจากนี้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือยังมี ถ้ำไวกิ้ง ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จประพาสถ้ำแห่งนี้ และทรงพระราชทานนามใหม่ว่า ถ้ำพญานาค ตามรูปร่างหินก้อนหนึ่งที่คล้ายเศียรพญานาค อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านที่เก็บรังนกนางแอ่นบนเกาะแห่งนี้ ภายในถ้ำทางทิศตะวันออกและทิศใต้พบภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์ เป็นรูปช้าง และรูปเรือชนิดต่างๆ
กิจกรรม : - กิจกรรมชายหาด - ดำน้ำตื้น - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา - ชมประวัติศาสตร์ - พายเรือแคนู/คยัค
เกาะไม้ไผ่
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
เกาะไม้ไผ่
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะพีพีดอนไม่ไกลจากเกาะยูงเท่าใดนัก ด้านทิศเหนือและ ทิศตะวันออก มีหาดทรายสวยงามและแนวปะการัง ซึ่งส่วนมากเป็นแนวปะการังเขากวางทอดยาวไปถึงทางทิศใต้ของตัวเกาะ
กิจกรรม : - กิจกรรมชายหาด - ดำน้ำตื้น - ดำน้ำลึก
เกาะยูง
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
เกาะยูง
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะพีพีดอน มีชายหาดซึ่งเป็นหาดหินอยู่ทางด้านทิศตะวันออก และมีหาดทรายเล็กน้อยตามหลืบเขา นอกจากนี้ยังมีแนวปะการังสวยงามชนิดต่างๆ ที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์
กิจกรรม : - กิจกรรมชายหาด - ดำน้ำตื้น - ดำน้ำลึก
ถ้ำไวกิ้ง
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
ถ้ำไวกิ้ง
อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะพีพีเล ซึ่งเมื่อปี พ.ศ.2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จประพาสถ้ำแห่งนี้ และทรงพระราชทานนามใหม่ว่า ถ้ำพญานาค ตามรูปร่างหินก้อนหนึ่งที่คล้ายเศียรพญานาค อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านที่เก็บรังนกนางแอ่นบนเกาะแห่งนี้ ภายในถ้ำทางทิศตะวันออกและทิศใต้พบภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์ เป็นรูปช้าง และรูปเรือชนิดต่างๆ
กิจกรรม : - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา - ชมประวัติศาสตร์
สุสานหอย
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
สุสานหอย
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ คือ หลักฐานทางธรณีที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ ของหอยน้ำจืดชนิดต่างๆ ประมาณว่ามีอายุ 75 ล้านปีมาแล้ว จึงเรียกว่า สุสานหอย 75 ล้านปี ต่อมาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการค้นพบหลักฐานด้านธรณีวิทยามีมากขึ้น ซึ่งกำหนดอายุใหม่เหลือประมาณ 40-20 ล้านปี
กิจกรรม : - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหงอนนาค
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหงอนนาค
เขาหงอนนาค เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ มีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทางอุทยานฯ ได้จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 3,700 เมตร ซึ่งมีปลายทางเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม คือ “จุดชมทิวทัศน์หงอนนาค” บริเวณนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้กว้างไกล เหมาะสมสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติอย่างแท้จริง
กิจกรรม : - ชมทิวทัศน - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - แคมป์ปิ้ง
หมู่เกาะปอดะ
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
หมู่เกาะปอดะ
อยู่ทางทิศใต้ของอ่าวพระนาง ห่างจากชายฝั่งประมาณ 8 กิโลเมตร ทำให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมไม่มากนัก เมื่อมองจากชายฝั่งจะเห็นทรายขาวได้แต่ไกล บริเวณรอบๆ เกาะจะมีแนวปะการังหลากหลายชนิด น้ำทะเลใสสะอาด ทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่น่าสนใจที่สามารถแวะมาเที่ยวชมเกือบตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดปรากฎการณ์ในช่วงน้ำลงบริเวณเกาะทับ เกาะหม้อ และเกาะไก่ จะเชื่อมต่อกันโดยแนวทราย ทำให้เกิดทัศนยภาพที่สวยงาม ดูแปลกตา เรียกว่า “ทะเลแหวก” ซึ่งขณะนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
กิจกรรม : - ดำน้ำตื้น - กิจกรรมชายหาด - ชมทิวทัศน
หมู่เกาะพีพี
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
หมู่เกาะพีพี
จากคำบอกเล่า เดิมชาวทะเลเรียกหมู่เกาะนี้ว่า ปูเลาปิอาปี คำว่า ปูเลา แปลว่า เกาะ คำว่า ปิอาปี แปลว่า ต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งจำพวกแสม ต่อมาเรียกว่า ต้นปีปี ภายหลังกลายเสียงเป็น พีพี หมู่เกาะพีพีประกอบด้วยเกาะ 6 เกาะ คือ เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล เกาะปิด๊ะนอก เกาะปิด๊ะใน เกาะยูง เกาะไม้ไผ่ อยู่ห่างจากชายฝั่งกระบี่ประมาณ 42 กิโลเมตร ลักษณะโดยทั่วไปเป็นเวิ้งอ่าวรูปครึ่งวงกลม อยู่ในวงล้อมของภูเขาหินปูนที่สูงชันจนเกือบเป็นทะเลใน หรือที่ชาวเกาะเรียกว่า ปิเละ
กิจกรรม : - กิจกรรมชายหาด - ดำน้ำตื้น
หาดนพรัตน์ธารา
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
หาดนพรัตน์ธารา
เดิมชาวบ้านเรียกว่า คลองแห้ง ทั้งนี้เพราะเมื่อน้ำลง น้ำคลองที่ไหลมาจากภูเขาทางด้านเหนือจะแห้งขอดกลายเป็นหาดทรายยาวเหยียดทอดลงไปในทะเลบรรจบกับเกาะเขาปากคลอง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอยชักตีน แหล่งใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่ง
กิจกรรม : - แคมป์ปิ้ง - กิจกรรมชายหาด
อ่าวนาง
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
อ่าวนาง
ในบริเวณอ่าวเต็มไปด้วยเกาะแก่งมีทิวทัศน์โดยรอบสวยงามแปลกตากว่าหาดอื่นๆ เพราะด้านหนึ่งของอ่าวเป็นภูเขา มีถ้ำหินงอก หินย้อย เรียกว่า ถ้ำพระนาง ภายในถ้ำจะเป็นหินงอก หินย้อย สลับซับซ้อนเป็นชั้นๆ และมีหาดทรายที่สวยงาม ได้แก่ หาดไร่เลย์ หาดถ้ำพระนาง หาดน้ำเมา ซึ่งหาดทั้ง 3 แห่งนี้ ไม่สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้เนื่องจากมีภูเขากั้น การเดินทางเข้าถึงต้องเช่าเรือจากอ่าวนาง นอกจากนี้บริเวณหน้าอ่าวนางยังมีเกาะน้อยใหญ่ คือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะปอดะ ซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกันไป แล้วแต่มุมมองหรือจินตนาการของผู้พบเห็น ที่ผ่านมาบางคนก็เห็นว่าเหมือนหัวไก่ รองเท้าบู๊ท และเรือสำเภา แล้วท่านจะไม่ลองใช้จินตนาการของท่านบ้างหรือ ?
กิจกรรม : - กิจกรรมชายหาด - ไต่หน้าผา - พายเรือแคนู/คยัค

สถานที่ติดต่อและการเดินทาง
  สถานที่ติดต่อ
  อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
79 หมู่ 5 บ้านคลองแก้ว ต.อ่าวนาง,อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 81000
 
  การเดินทาง
     รถยนต์
 

จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ รวมระยะทางประมาณ 946 กิโลเมตร หรือใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงจังหวัดชุมพร ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา เข้าอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 4035 ผ่านอำเภออ่าวลึก ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 อีกครั้ง เข้าสู่จังหวัดกระบี่ รวมระยะทางประมาณ 814 กิโลเมตร
จากจังหวัดกระบี่ ไปตามถนนสายในเมือง-ในสระ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตรจากตัวเมืองกระบี่ถึงหาดนพรัตน์ธาราฯ จากนั้นใช้เส้นทางเลียบชายทะเลที่เชื่อมระหว่างหาดนพรัตน์ธาราฯ และหาดบ้านอ่าวนางไปทางทิศใต้ ระยะทาง 6 กิโลเมตร สำหรับไปชมอ่าวพระนางต้องนั่งเรือประมาณ 20 นาที และจากหาดนพรัตน์ธาราฯ มีทางแยกไปสุสานหอย 75 ล้านปี ระยะทาง 11 กิโลเมตร


     เครื่องบิน
 

จากท่าอากาศยานกรุงเทพฯ มาลงที่สนามบินจังหวัดกระบี่


     เรือ
 

จากจังหวัดกระบี่ มีเรือโดยสารที่ท่าเรือเจ้าฟ้า หรือที่ท่าเรืออ่าวพระนาง ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 1/2 ชั่วโมง - 2 ชั่วโมง การเดินทางโดยเรือจากจังหวัดภูเก็ต ก็มีระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร หรือจะโดยสารเรือที่ท่าเรือฉลอง อ่าวมะขาม จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 1/2 ชั่วโมง - 2 ชั่วโมง ก็ได้เช่นกัน


     รถไฟ
 

จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ มาลงได้ทั้งที่สถานีรถไฟ จังหวัดตรัง สถานีรถไฟพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือสถานีรถไฟทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นต่อรถโดยสารเข้า จังหวัดกระบี่


     รถโดยสารประจำทาง
 

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อซื้อตั๋วได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ มีบริษัทเดินรถ 2 บริษัท คือ บริษัทขนส่ง จำกัด และบริษัทลิกไนท์ทัวร์


บริการด้านการขนส่ง
เช่ารถตู้ บริการเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งการเช่านี้เป็นการเช่ารถพร้อมคนขับโดยไม่รวมค่าน้ำมัน และค่าธรรมเนียมผ่านทางต่างๆ
เช่าเรือ บริการให้เช่าเรือแก่ผู้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล
บริการรับ-ส่ง บริการรับ-ส่ง ให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบิน/สถานีขนส่ง/ท่าเรือ/สถานที่พักกับอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ตั๋วโดยสาร บริการจองตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้งทางเครื่องบิน รถโดยสาร รถไฟ และเรือ
ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติ
  1. ผู้ใหญ่ คนละ 20-80 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
  2. เด็ก คนละ 10-40 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
  3. กรณีเป็นเด็กอายุต้องต่ำกว่า 14 ปี แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 3 ปี จักไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
  4. กรณีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสำหรับเด็ก

แผนที่ที่ตั้งและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
Location & Travelling Map of Had Noppharat Thara - Mu Ko Phi Phi National Park
แผนที่การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

City Map of Krabi
City Map of Krabi
Province Map of Krabi
Province Map of Krabi
Map of Ao Nang
Map of Ao Nang
Map of Phi Phi Island
Map of Phi Phi Island
Map of Lanta Island
Map of Lanta Island
Map of Ao Railay
Map of Ao Railay

All South National Parks Location Map
แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติของภาคใต้ทั้งหมด
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
79 หมู่ 5 บ้านคลองแก้ว ต.อ่าวนาง,อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 81000
ข้อมูลวิชาการและบ้านพักของอุทยานฯจาก: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Disclaimer Privacy Policy Service Policies Contact Us
 Info & Booking Center : Tel. (662) 587 5400, (662) 587 9380-83, (662) 587-9385-86 Ext. 104, 105
TAT License No: 11/3752  Ecommerce Registration No: 7100803000020 
Copyright © 2003 - 2014 Max Savings (Thailand) Co., Ltd. Designed & Developed by
Maxcyber® All rights reserved.