ThaiForestBooking.com: Online Reservation for Accommodations - Hotels - Resorts in Thailand's National Park Area
บริการรับจองบ้านพักอุทยานแห่งชาติและโรงแรม - รีสอร์ทที่อยู่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ   
อุทยานแห่งชาติ | วนอุทยาน | โรงแรม-รีสอร์ท | เช่ารถตู้ | เช่าเรือ | บริการรับส่ง | ตั๋วโดยสาร | จัดอาหาร
   
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
Image2
Image3 Image4 Image5 Image6
Image7
Image8
Image9
Image10
Image11
Image12
Image13
Image14

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ จดเขาจองจันทร์ อำเภอกันตัง คลองเมง และคลองลำยาว ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ทิศใต้ จดช่องแคบมะละกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก จดควนดินแดง ควนเม็ดจูน ควนลุ และควนแดง
ทิศตะวันตก จดเกาะไหง เกาะมัง ช่องแคบมะละกา

ลักษณะภูมิประเทศ

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมประกอบด้วย ภาคพื้นดินและภาคพื้นน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางด้านทิศ ตะวันตกของภาคใต้ โดยเป็นพื้นดิน 58,530 ไร่ และพื้นน้ำในทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 85,762.5 ไร่ ซึ่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นดินชายฝั่งทะเลรวมทั้งเกาะมุกต์ เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือก เกาะปลิง เกาะเมง บริเวณนี้ประกอบด้วย ภูเขาหินปูนสูงชัน ซึ่งทางตอนเหนือด้านตะวันออกมีเทือกเขาจองจันทร์ เทือกเขาควนเม็ดจูน เทือกเขาควนแดง ฯลฯ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารหลายสายที่มารวมกันเป็นคลองบางสัก ไหลลงสู่แม่น้ำตรัง นอกจากนี้ยังประกอบด้วยทุ่งหญ้า ป่าดงดิบ ป่าชายเลน ป่าชายหาด และหาดทราย ส่วนภาคพื้นน้ำ เป็นห้วงน้ำลึก มีแนวปะการังเป็นบริเวณกว้างตามไหล่เขาที่มีความลาดชันสูง แนวปะการังจะปรากฎอยู่บนเกาะแหวน เกาะเชือก เกาะกระดาน

ลักษณะภูมิอากาศ

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงทำให้ฝนตกชุกตลอดปี ทำให้เกิดฤดู 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม–เมษายน ส่วนฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–ธันวาคม ค่าอุณหูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน เท่ากับ 35.2 องศาเซลเซียส ในเดือนมีนาคมและเมษายน ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย รายเดือนเท่ากับ 21.2 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ มีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์ สำหรับค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปี เท่ากับ 2187.3 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนกันยายน เท่ากับ 158.8 มิลลิเมตร

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
พืชพรรณ

สามารถจำแนกออกได้ เป็น 5 ประเภท คือ
 1. ป่าดิบชื้น พบป่าประเภทนี้ครอบคลุมพื้นที่ ในเขตพื้นดินชายฝั่งตอนในบริเวณเขาน้ำราบ บริเวณบ่อน้ำร้อน บริเวณทิศตะวันออกของหาดทรายเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งเกาะมุกต์ พันธุ์ไม้ที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ยางวาด ยูง ยางมันใส และไม้ชั้นล่างเป็นพวกที่พบในเขต ป่าดิบชื้นโดยทั่วไป เช่น หวาย เถาวัลย์ เป็นต้น
 2. ป่าผสมบริเวณภูเขาหินปูน พบอยู่ด้านทิศตะวันตกของเกาะมุกต์เกาะเชือก เกาะแหวน เกาะปลิง เขาแบนะ เขาเมง เขาหยงหลิง เขาเจ้าไหม ประกอบด้วยพืชพรรณไม้ที่ขึ้นเฉพาะพื้นที่ เช่น จันทน์ผา เป้ง สลัดได กล้วยไม้ชนิดต่างๆ เป็นต้น
 3. ป่าชายหาด พบบริเวณทิวเขาชายทะเลบริเวณเกาะมุกต์ เกาะเจ้าไหม เกาะเมง พันธุ์ไม้ที่ สำคัญ เช่น สนทะเล เมา กระทิง เป็นต้น
 4. ป่าชายเลน พบกระจายอยู่ตามอ่าวของเกาะมุกต์ พืชพรรณที่สำคัญได้แก่ โกงกาง โปรง ตะบูน เป็นต้น ด้านหลังป่าชายเลนมีพืชพรรณไม้น้ำกร่อยขึ้นอยู่ เช่น จาก หงอนไก่ทะเล เป็นต้น
 5. สังคมพืชน้ำ พบสังคมพืชน้ำประเภท หญ้าทะเล สาหร่าย แพลงตอน โดยเฉพาะท้องทะเล ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นแหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่

สัตว์ป่า
จากการสำรวจสามารถจำแนกได้ดังนี้
 1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์ที่มีสถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์ ได้แก่ พะยูน เลียงผา ค่างดำ เก้ง และกระจงเล็ก ส่วนสัตว์ผู้ล่าที่พบเห็นได้ยาก ได้แก่ แมวดาว ส่วนที่พบเห็นตัวและร่องรอยได้ง่าย ได้แก่ นากเล็กเล็บสั้น ฯลฯ
 2. นก พบนกที่มีสภาพใกล้จะสูญพันธุ์ 2 ชนิด ได้แก่ นกกระสาคอดำ และนกตะกรุม นกชายเลนอพยพที่มีสถานภาพหายาก ได้แก่ นกยางจีน นกทะเลขาเขียวลายจุด และนกนางนวลแกลบพันธุ์จีน
 3. สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ เต่าบึงหัวเหลือง งูหลาม และงูเหลือม
 4. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ได้แก่ กบอ๋อง กบนา อึ่งน้ำเต้า เป็นต้น


บ้านพัก-บริการ
โรงแรม - รีสอร์ท ที่ตั้งอยู่โดยรอบอุทยานฯ
# ชื่อโรงแรม/รีสอร์ท ราคา/ห้อง/คืน ดูรายละเอียด
1.  Lay Trang Resort BHT 1,200.00 
2.  ปากเมง รีสอร์ท BHT 800.00 
3.  Haad Yao Nature Resort BHT 1,200.00 
หมายเหตุ :
ThaiForestBooking.com ยินดีเปิดรับโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่อุทยานฯ หรือบริษัททัวร์ที่ให้บริการนำเที่ยว เข้าร่วมขายบริการผ่านเว็บไซต์นี้ได้โดยการลงทะเบียน "ฟรี" ได้ที่เว็บไซต์ www.eComBotTravel.com ซึ่งระบบจะสร้างเว็บไซต์และระบบจอง online พร้อมทั้งเชื่อมลิงค์มายังเว็บไซต์แห่งนี้และ/หรืออุทยานฯ ที่ท่านระบุในหมวด Location ว่าอยู่ใกล้โดยอัตโนมัติ

บ้านพักทางการที่ตั้งในอุทยานฯ
  โปรดคลิกที่ชื่อที่พัก เพื่อดูรูปภาพและรายละเอียดของที่พักแต่ละหลัง
บริเวณ ชื่อที่พัก-ห้องประชุม ห้องนอน ห้องน้ำ จำนวน คน/หลัง ราคา
หลัง/คืน (บาท)
สิ่งอำนวย
ความสะดวก
จอง
โซนที่ 1   เจ้าไหม 101 (สุรินทร์) 3 2 6 1,500 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, โต๊ะอาหาร, โต๊ะเครื่องแป้ง
โซนที่ 1   เจ้าไหม 102 (เจ้าไหม) 3 2 6 1,500 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, โต๊ะอาหาร, โต๊ะเครื่องแป้ง
โซนที่ 1   เจ้าไหม 103 (สิมิลัน) 3 2 6 1,500 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, โต๊ะอาหาร, โต๊ะเครื่องแป้ง
โซนที่ 1   เจ้าไหม 104 (พังงา) 3 2 6 1,000 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม
โซนที่ 1   เจ้าไหม 105 (เภตรา) 3 2 6 1,000 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม
โซนที่ 1   เจ้าไหม 108/1 (พีพี 1) 1 1 2 800 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เย็น, โต๊ะเครื่องแป้ง
โซนที่ 1   เจ้าไหม 108/2 (พีพี 2) 1 1 2 800 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เย็น, โต๊ะเครื่องแป้ง
โซนที่ 1   เจ้าไหม 108/3 (พีพี 3) 1 1 2 800 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เย็น, โต๊ะเครื่องแป้ง
โซนที่ 1   เจ้าไหม 108/4 (พีพี 4) 1 1 2 800 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เย็น, โต๊ะเครื่องแป้ง
โซนที่ 1   เจ้าไหม 109/1 (แหลมสน 1) 1 1 2 800 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เย็น, โต๊ะเครื่องแป้ง
โซนที่ 1   เจ้าไหม 109/2 (แหลมสน 2) 1 1 2 800 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เย็น, โต๊ะเครื่องแป้ง
โซนที่ 1   เจ้าไหม 109/3 (แหลมสน 3) 1 1 2 800 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เย็น, โต๊ะเครื่องแป้ง
โซนที่ 1   เจ้าไหม 109/4 (แหลมสน 4) 1 1 2 800 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เย็น, โต๊ะเครื่องแป้ง
หมายเหตุ :
โซนที่ 1 : เจ้าไหม 101-103
โซนที่ 1 : เจ้าไหม 104-107
โซนที่ 1 : เจ้าไหม 108/1-4
โซนที่ 1 : เจ้าไหม 109/1-4
โซนที่ 1 : เจ้าไหม 110
Map of Had Chao Mai National Park Accommodation
แผนผังแสดงตำแหน่งบ้านพักภายในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

แหล่งท่องเที่ยว
เกาะกระดาน
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
เกาะกระดาน
เกาะกระดาน ไปทางด้านตะวันตกของเกาะมุกต์ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึงเกาะอีกแห่งหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนภูเขาห้าลูกเป็นพืดเรียงตัวติดต่อกัน นั่นคือ เกาะกระดาน ร้อยละ 70 ของพื้นที่เกาะเป็นภูเขาจุดสูงสุด 100 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น มีแนวปะการังแข็งตลอดชายฝั่งของเกาะกระดาน มีประการังอ่อนและกัลปังหา ทางด้านทิศใต้ของเกาะ ปะการังที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ปะการังเขากวาง ปะการังเขากวางก้านยาว ปะการังเห็ด ปะการังสมอง ปะการังอ่อน บริเวณที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติใช้เป็นสถานที่กางเต็นท์พักแรม
กิจกรรม : - พายเรือแคนู/คยัค - ดำน้ำตื้น - กิจกรรมชายหาด - แคมป์ปิ้ง
เกาะเชือก
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
เกาะเชือก
เกาะเชือก เป็นเกาะเล็กๆ ที่อยู่ในวงล้อมของเกาะมุกต์และเกาะกระดานอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 16 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะเล็กๆ 2 เกาะ ที่อยู่ติดกัน เกาะที่อยู่ด้านตะวันตก มีพื้นที่ประมาณ 0.08 ตารางกิโลเมตร เกาะที่อยู่ด้านตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 0.1 ตารางกิโลเมตร จุดสูงสุด สูง 60 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นเกาะที่มีสัมปทานรังนก สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น มีปะการังแข็ง ปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล กัลปังหา สลับกันอยู่ตลอดแนวชายฝั่ง ซึ่งจะมีแนวปะการังค่อนข้างสมบูรณ์มาก
กิจกรรม : - ดำน้ำตื้น
เกาะมุกต์
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
เกาะมุกต์
เป็นเกาะใหญ่อีกเกาะหนึ่งในน่านน้ำตรัง หากมองจากภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นหัวแหลมของเกาะมุกต์ยื่นแหลมออกมากลางทะเล บริเวณหัวแหลมคือเขตชุมชนบ้านเกาะมุกต์ ที่ขนาบด้วยหาดหัวแหลม และอ่าวพังกา ชายทะเลทั้ง 2 ด้านมีหาดขาวละเอียด น้ำใส เหมาะที่จะเล่นน้ำได้ดี บริเวณหน้าผาด้านตะวันตกเป็นที่ซ่อนถ้ำลึกลับแสนสวย เรียกว่า ถ้ำน้ำ หรือ ถ้ำมรกต ที่มีทางเข้าเป็นโพรงเล็กๆ พอเรือลอดได้ในช่วงน้ำลง ความคดเคี้ยวและความมืดในโพรงถ้ำแคบๆ ที่มีช่วงยาว 80 เมตร คือ นาทีแห่งความระทึกใจ แต่ความตื่นตาตื่นใจจะเข้ามาแทนที่ทันทีที่ถึงปากถ้ำ ที่มีน้ำทะเลใสสีมรกต หาดทรายขาวสะอาด และพันธุ์ไม้บางชนิด นอกจากนี้ทางด้านทิศเหนือ ตะวันตก และตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ ยังมีจุดดำน้ำลึกซึ่งมีปะการังอ่อนและกัลปังหาน่าชมมาก
กิจกรรม : - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา - ดำน้ำตื้น - กิจกรรมชายหาด - ล่องแพ/ล่องเรือ
 
ถ้ำเจ้าไหม
ถ้ำเจ้าไหม อยู่ลึกเข้าไปตามคลองเจ้าไหม ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 18 กิโลเมตร ซึ่งสามารถแล่นเรือเข้าปากถ้ำได้ ถ้ำเจ้าไหมมีหลายชั้นซับซ้อน ชั้นล่างเป็นถ้ำกว้างที่มีหินงอกหินย้อยเหมือนเสาต้นใหญ่ๆ ไต่หน้าผาไปทางขวาอีกประมาณ 100 เมตร จะถึงถ้ำชั้นบน ตามผนังถ้ำมีลักษณะเหมือนเปลือกหอยเรียงซ้อนเป็นชั้นๆ และยังมีแอ่งน้ำใสเย็นก่อน เข้าสู่ชั้นในถ้ำ
กิจกรรม : - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา - ล่องแพ/ล่องเรือ
บ่อน้ำร้อนควนแคง
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
บ่อน้ำร้อนควนแคง
ตั้งอยู่บริเวณตำบลบ่อน้ำร้อน ห่างจากที่ว่าการอำเภอกันตัง 6 กิโลเมตร น้ำในบ่ออุ่นจัดอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียส ฟองพรายที่ผุดพลุ่งขึ้นมาเป็นครั้งคราวมีกลิ่นจางๆ ของกำมะถันแทรกขึ้นมาด้วย บริเวณโดยรอบบ่อน้ำร้อนมีการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ่อน้ำร้อนที่เกิดในพื้นที่ป่าพรุ ซึ่งแปลกแตกต่างจากบ่อน้ำร้อนที่อื่นๆ มีอาคารบริการ ห้องน้ำ-ห้องสุขา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ด้วย
กิจกรรม : - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
หาดเจ้าไหม
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
หาดเจ้าไหม
ห่างจากตัวจังหวัดตรัง 59 กิโลเมตร หากเลียบชายทะเลมาทางปากเมง และ 47 กิโลเมตร หากผ่านทางกันตัง เกาะเจ้าไหม ถูกโอบล้อมด้วยทะเลด้านหนึ่ง และลำคลองอีกด้านหนึ่ง มีเขารูปกระโดงฉลามที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ นับจากเขากระโดงฉลามมา 5 กิโลเมตร ไปจรดแหลมหยงหลิงเป็น หาดยาว ชึ่งเป็นชายหาดกว้างขวางเหมาะที่จะมาเข้าค่ายพักแรม แต่ควรระมัดระวังในเรื่องการเล่นน้ำ เนื่องจากน้ำลึกและคลื่นจัด ถัดเข้าไปอีกเป็นชายหาดที่ทอดยาวไปทางตะวันตกที่เรียกว่า หาดเจ้าไหม ชายหาดยาวประมาณ 5 กิโลเมตร เหมาะในการเล่นน้ำเพราะน้ำตื้นและบริเวณกว้าง เบื้องหน้าจะมองเห็นเกาะลิบงอยู่ไม่ไกลนัก หาดทรายขาวและสงบเงียบ ส่วนเบื้องหลังเป็นดงสนร่มรื่น สุดชายหาดคือโขดเขาอีกด้านหนึ่งของเขากระโดงฉลาม ในยามน้ำลงอาจเดินลัดเลาะโขดหินไปสู่เวิ้งอ่าวเล็กๆ อีกแห่งหนึ่งที่เรียก อ่าวปอ แนวชายฝั่งของหาดเจ้าไหมมีหญ้าทะเลขึ้นอยู่จำนวนมาก จึงเป็นแหล่งหากินของฝูงพะยูนหลายสิบตัว
กิจกรรม : - กิจกรรมชายหาด - แคมป์ปิ้ง
 
หาดฉางหลาง
เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 47 กิโลเมตรและห่างจากหาดเจ้าไหม 16 กิโลเมตร เป็นชายหาดกว้างและร่มรื่นด้วยแมกไม้ ทิศใต้ของหาดฉางหลางจรดเขาริมน้ำ คือ เขาแบนะ ซึ่งมีร่องรอยภาพเขียนสีแดงยุคก่อนประวัติศาสตร์ แต่ค่อนข้างลบเลือนด้วยกาลเวลา สามารถเดินรอบเกาะได้ มีสัตว์ป่าจำพวกค่างแว่นถิ่นใต้ นก มีหญ้าทะเล บนเขาแบนะเป็นจุดดูพะยูน พื้นที่ชายหาดตรงเชิงเขากว้างขวางและร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีบ่อน้ำจืดพร้อม เหมาะสำหรับการกางเต็นท์พักแรม สุดทางเหนือของหาดคือ คลองฉางหลาง ซึ่งบริเวณปากคลองเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มีทัศนียภาพหลากหลาย
กิจกรรม : - กิจกรรมชายหาด - แคมป์ปิ้ง
 
หาดปากเมง
เป็นชายหาดรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว หาดทรายชายทะเลแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกของเมืองตรัง อยู่ห่างจากตัวเมือง 40 กิโลเมตร ภาพแรกที่ดึงดูดสายตาผู้มาเยือนได้แก่ โขดเขาใหญ่กลางน้ำรูปร่างคล้ายคนนอนหงายทอดตัวยาวไปทางด้านเหนือ นั่นคือ เขาเมง หรือ เกาะเมง สัญลักษณ์ประจำหาดนี้ เป็นหาดทรายที่สงบเงียบและสวยงาม มีสนทะเลขึ้นตลอดแนวประมาณ 5 กิโลเมตร เมื่อน้ำต่ำสุดเห็นหาดทรายกว้าง 500 เมตร สามารถหาดูหอยตะเภาได้ที่หาดนี้
กิจกรรม : - กิจกรรมชายหาด - ชมทิวทัศน
 
หาดหยงหลิง-หาดสั้น
หาดหยงหลิง-หาดสั้น อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 15 กิโลเมตร ด้านทิศใต้ที่ต่อกับหาดยาว เป็นหาดทรายรูปโค้งขนาน ไปกับดงสนที่เรียกว่า หาดหยงหลิง สุดชายหาดเป็นเขาสูงที่เต็มไปด้วยเวิ้งและโพลงถ้ำ ซึ่งสามารถเดินลัดเลาะออกไปสู่หน้าผาริมทะเลได้ จากหาดหยงหลิงมีถนนผ่านไปทางด้านเหนือจะมีชายหาดอีกแห่งหนึ่งคนละฟากเขาที่เรียกว่า หาดสั้น และไกลสุดสายตาทางด้านเหนือคือ แหลมหยงหลำ
กิจกรรม : - กิจกรรมชายหาด - ดำน้ำตื้น

สถานที่ติดต่อและการเดินทาง
  สถานที่ติดต่อ
  อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
ม. 5 บ้านฉางหลาง ต.ไม้ฝาด,อ. สิเกา จ. ตรัง 92150
 
  การเดินทาง
     รถยนต์
 

จากจังหวัดตรังไปตามทางหลวงจังหวัดตรังหมายเลข 4046 (ตรัง – สิเกา) ถึงกิโลเมตรที่ 30 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4162 สู่หาดปากเมงเป็นระยะทาง ประมาณ 40 กิโลเมตร จากหาดปากเมงเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลียบชายหาดอีกประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (บริเวณหาดฉางหลาง) รวมระยะทางทั้งสิ้น 47 กิโลเมตร


     เรือ
 

การเดินทางไปตามเกาะต่างๆ ให้ติดต่อเช่าเหมาเรือที่ท่าเรือปากเมง ท่าเรือหาดยาว และท่าเรือควนตุ้งกู ท่าเรือปากเมงเป็นท่าเรือหลักที่จะไปยังเกาะต่างๆ คือ เกาะกระดาน เกาะมุกต์ เกาะแหวน และเกาะเชือก โดยมีที่พักในหมู่เกาะเหล่านี้ 3 แห่ง คือ เกาะกระดาน เกาะมุกต์ และเกาะไหง ระยะทางจากหาดปากเมงถึงตรัง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที มีเรือให้เช่าโดยลักษณะการเช่าเป็นวัน ท่าเรือหาดยาว เป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ถนนสายตรัง-กันตัง ข้ามฟากไปท่าส้ม แล้ววิ่งตามทางไปยังหาดเจ้าไหม ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร แล้วลงไปยังท่าเรือไปเกาะต่างๆ ได้


     รถโดยสารประจำทาง
 

การเดินทางโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ อัตราค่าโดยสาร ราคา 750 บาท หรือนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางโดยรถไฟ อัตราค่าโดยสาร 691 บาท
จากจังหวัดตรังไปตามทางหลวงหมายเลข 4046 (สายตรัง–สิเกา) ถึงกิโลเมตรที่ 30 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4162 สู่หาดปากเมง เป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร จากหาดปากเมงเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลียบชายหาด อีกประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถตู้ประจำทางได้โดยมีอัตราค่าโดยสาร ราคา 50 บาท การเดินทางไปตามเกาะต่างๆ ให้ติดต่อเช่าเหมาเรือที่ท่าเรือปากเมง ท่าเรือหาดยาว และท่าเรือควนตุ้งกู


บริการด้านการขนส่ง
เช่ารถตู้ บริการเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งการเช่านี้เป็นการเช่ารถพร้อมคนขับโดยไม่รวมค่าน้ำมัน และค่าธรรมเนียมผ่านทางต่างๆ
เช่าเรือ บริการให้เช่าเรือแก่ผู้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล
บริการรับ-ส่ง บริการรับ-ส่ง ให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบิน/สถานีขนส่ง/ท่าเรือ/สถานที่พักกับอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ตั๋วโดยสาร บริการจองตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้งทางเครื่องบิน รถโดยสาร รถไฟ และเรือ
ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติ
 1. ผู้ใหญ่ คนละ 20-80 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
 2. เด็ก คนละ 10-40 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
 3. กรณีเป็นเด็กอายุต้องต่ำกว่า 14 ปี แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 3 ปี จักไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 4. กรณีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสำหรับเด็ก

แผนที่ที่ตั้งและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
Location & Travelling Map of Had Chao Mai National Park
แผนที่การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

City Map of Trang
City Map of Trang
Province Map of Trang
Province Map of Trang
 

All South National Parks Location Map
แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติของภาคใต้ทั้งหมด
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
ม. 5 บ้านฉางหลาง ต.ไม้ฝาด,อ. สิเกา จ. ตรัง 92150
ข้อมูลวิชาการและบ้านพักของอุทยานฯจาก: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Disclaimer Privacy Policy Service Policies Contact Us
 Info & Booking Center : Tel. (662) 587 5400, (662) 587 9380-83, (662) 587-9385-86 Ext. 104, 105
TAT License No: 11/3752  Ecommerce Registration No: 7100803000020 
Copyright © 2003 - 2014 Max Savings (Thailand) Co., Ltd. Designed & Developed by
Maxcyber® All rights reserved.