ThaiForestBooking.com: Online Reservation for Accommodations - Hotels - Resorts in Thailand's National Park Area
บริการรับจองบ้านพักอุทยานแห่งชาติและโรงแรม - รีสอร์ทที่อยู่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ   
อุทยานแห่งชาติ | วนอุทยาน | โรงแรม-รีสอร์ท | เช่ารถตู้ | เช่าเรือ | บริการรับส่ง | ตั๋วโดยสาร | จัดอาหาร
   
อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า
Map
Image3 Image4 Image5 Image6
Image7
Image8

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่ามีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอทุ่งสงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอห้วยยอด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และกิ่งอำเภอศรีบรรพต อำเภอควนขนุน อำเภอเมือง อำเภอกงหลา จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาบรรทัด สลับซับซ้อนปกคลุมด้วยป่าดงดิบชื้นเขียวสะพรั่งทุกฤดูกาล จนได้รับสมญานามว่า “ป่าพรหมจรรย์” ในตอนกลางของพื้นที่เป็นที่ราบ ซึ่งมีบ้านพักแบบทาร์ซานสร้างเรียงรายอยู่ตามริมห้วยธาร นับเป็นเอกลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 694 ตารางกิโลเมตร หรือ 433,750 ไร่ ได้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2527

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากมายที่วางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ ประกอบด้วยภูเขาบรรทัด ภูเขานครศรีธรรมราช เขาปู่-เขาย่า เขาป้าแหร้ เขาสามร้อยยอด เขาวัดถ้ำ เขาพระยากรุงจีน เขาป่าโฮ้ง มีเขาหินแท่นเป็นยอดเขาสูงสุด มีความสูงประมาณ 877 เมตรจากระดับน้ำทะเล พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู-เขาย่า เป็นต้นแม่น้ำตรังและแม่น้ำปากพนัง โดยในฝั่งจังหวัดพัทลุงเป็นแหล่งกำเนิดคลองลาไม คลองไม้เสียบ คลองน้ำใส ซึ่งจะไหลรวมเป็นคลองชะอวดและแม่น้ำปากพนัง ส่วนในฝั่งจังหวัดตรังเป็นต้นกำเนิดของคลองลำภูรา คลองละมอ ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำตรัง

ลักษณะภูมิอากาศ

โดยทั่วไปภาคใต้มีเพียงฤดูฝนและฤดูร้อน อากาศในเขตอุทยานแห่งชาติจึงค่อนข้างเย็น เนื่องจากปกคลุมด้วยป่าดงดิบชื้น ฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ฝนตกชุกมากในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนอยู่ระหว่าง 2,000-2,500 มิลลิเมตร/ปี อุณหภูมิระหว่าง 20-35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเพราะเป็นฤดูผลไม้ เช่น มังคุด ลางสาด เงาะ ทุเรียน และสะตอ เป็นต้น

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า

สภาพสังคมพืชในอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นสังคมพืชป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ตะเคียนทอง หลุมพอ ยาง กระบาก จำปาป่า พิกุล ไข่เขียว นาคบุตร พญาไม้ หลาวชะโอน หมากพน ฉก ฯลฯ พืชพื้นล่างได้แก่ ช้างร้องไห้ หวาย กล้วยไม้ป่า สมุนไพร และว่านชนิดต่างๆ

เนื่องจากอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า มีอาณาเขตติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด จึงมีสัตว์ป่าอพยพไปมาอยู่เสมอ จากการสำรวจชนิดของสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ พบสัตว์ประเภทต่างๆ ประกอบด้วย

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประมาณ 60 ชนิด เช่น เลียงผา สมเสร็จ หมีคน เสือปลา เก้ง กระจงควาย ค่างแว่นถิ่นใต้ ชะมดแปลงลายแถบ หมาไม้ หนูผีจิ๋ว อีเห็นลายพาด พญากระรอกเหลือง พญากระรอกดำ ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน ค้างคาวปีกถุงเคราดำ ฯลฯ นก พบประมาณ 286 ชนิด อาทิเช่น นกยางไฟหัวสีเทา นกคัดคูสีทองแดง นกบั้งรอกปากแดง นกกะเต็นแดง นกเงือกหัวหงอน นกจอกป่าหัวโต นกพญาปากกว้างเล็กนกขมิ้นน้อยสีเขียว นกจาบดินหัวดำ นกกระจิบกระหม่อมแดง นกจับแมลงสีส้ม นกกินปลีกล้วยปากยาว นกกาฝากสีเลือดหมู ฯลฯ

สัตว์เลื้อยคลาน พบประมาณ 67 ชนิด เช่น เต่าจักร ตะพาบน้ำ เห่าช้าง ตุ๊ดตู่ ตะกวด เหี้ย จิ้งเหลนน้อยหางยาว กิ้งก่าบินหัวสีฟ้า ตุ๊กแกป่าใต้ งูดินมลายู งูเห่าทองพ่นพิษ งูคงคาทอง งูใบ้ ฯลฯ

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สำรวจพบ กบหงอนมลายู กบชะง่อนหินเมืองใต้ กบเขาหลังตอง กบตะนาวศรี กบว้าก อึ่งกรายลายจุด อึ่งกรายหัวแหลม อึ่งกรายมลายู คางคกแคระ กบหนอง เขียด บัว เป็นต้น

ปลา ในบริเวณแหล่งน้ำพบ ประมาณ 15 ชนิด ได้แก่ ปลาตูหนา ปลามัด ปลาหวด ปลาหลด ปลาซิวควาย ปลาซิวใบไผ่ ปลาอีกอง และปลาชะโอนถ้ำ เป็นต้น

แมลง ประมาณ 70 ชนิด อาทิเช่น ผึ้งหลวง ด้วงดีดหนวดไผ่ ด้วงกว่างห้าเขา จักจั่นงวงมวนแดง ผีเสื้อพ่อมด ผีเสื้อหางติ่งอิศวร ผีเสื้อดาราไพรปักษ์ใต้ ผีเสื้อเจ้าป่า ผีเสื้อกระทกรกสีคล้ำ ผีเสื้อถุงทองปักษ์ใต้ เป็นต้น


บ้านพัก-บริการ

โรงแรม - รีสอร์ทที่ตั้งอยู่โดยรอบอุทยานฯ
ขณะนี้ยังจัดทำระบบการจอง Online ของโรงแรม - รีสอร์ท ไม่แล้วเสร็จ แต่หากท่านประสงค์จะจองโรงแรม - รีสอร์ท ที่อยู่ใกล้เคียงอุทยานฯ แห่งนี้ กรุณาใช้แบบฟอร์ม บริการจองโรงแรม - รีสอร์ท แบบยืนยันกลับภายหลัง
หมายเหตุ: ThaiForestBooking™ ยินดีเปิดรับโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่อุทยานฯ หรือบริษัททัวร์ที่ให้บริการนำเที่ยว เข้าร่วมขายบริการผ่านเว็บไซต์นี้ได้โดยการลงทะเบียน "ฟรี" ได้ที่เว็บไซต์ www.eComBotTravel.com ซึ่งระบบจะสร้างเว็บไซต์และระบบจอง online พร้อมทั้งเชื่อมลิงค์มายังเว็บไซต์แห่งนี้และ/หรืออุทยานฯ ที่ท่านระบุในหมวด Location ว่าอยู่ใกล้โดยอัตโนมัติ

บ้านพักทางการที่ตั้งในอุทยานฯ
  โปรดคลิกที่ชื่อที่พัก เพื่อดูรูปภาพและรายละเอียดของที่พักแต่ละหลัง
บริเวณ ชื่อที่พัก-ห้องประชุม ห้องนอน ห้องน้ำ จำนวน คน/หลัง ราคา
หลัง/คืน (บาท)
สิ่งอำนวย
ความสะดวก
จอง
โซนที่ 1   เขาปู่ 102 (กระแต 4) 2 1 4 600 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม
โซนที่ 1   เขาปู่ 103 (กระแต 3) 2 1 4 600 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม
โซนที่ 1   เขาปู่ 104 (กระแต 2) 2 1 4 600 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม
โซนที่ 1   เขาปู่ 105 (กระแต 1) 2 1 4 600 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม
โซนที่ 1   เขาปู่ 106 (ยูงทอง 2) 3 3 12 1,800 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), พัดลม
โซนที่ 1   เขาปู่ 107 (ยูงทอง 1) 2 2 8 1,600 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม
โซนที่ 1   เขาปู่ 108 (ทาร์ซาน 1) 1 1 2 500 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม
โซนที่ 1   เขาปู่ 109 (ทาร์ซาน 2) 1 1 2 500 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม
โซนที่ 1   เขาปู่ 110 (ทาร์ซาน 3) 1 1 2 500 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม
โซนที่ 1   เขาปู่ 111 (ทาร์ซาน 4) 1 1 2 500 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม
โซนที่1   เขาปู่ 911 (ค่ายเยาวชนชาย) 1 9 30 3,000 เครื่องนอน (เตียง 2 ชั้น), พัดลม, ห้องน้ำ-สุขารวม 10 ห้อง
โซนที่1   เขาปู่ 912 (ค่ายเยาวชนหญิง) (-) 1 12 30 3,000 เครื่องนอน (เตียง 2 ชั้น), พัดลม, ห้องน้ำ-สุขารวม 12 ห้อง
หมายเหตุ :
โซนที่ 1 : เขาปู่ 101-106
โซนที่ 1 : เขาปู่ 911-912
โซนที่ 1 : เขาปู่ 011 - ห้องประชุมผึ้งหลวง
โซนที่ 1 : เขาปู่ 012 - ห้องประชุมพญาไม้
โซนที่1 : เขาปู่ 107-112

แหล่งท่องเที่ยว
Attraction(s) & Trekking/Trailing Map of Khao Poo - Khao Ya National Park
แผนที่แหล่งท่องเที่ยวและเดินป่าในอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
 
จุดชมวิวผาผึ้ง
เป็นลานชมวิวบริเวณหน้าผาผึ้ง ที่ชื่อว่า “ผาผึ้ง” เนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปี จะมีผึ้งหลวงมาทำรังบริเวณหน้าผานับร้อย ๆ รัง และเป็นจุดที่สามารถมองเห็นธรรมชาติและหมู่พรรณไม้นานาชนิดเบื้องล่าง จุดชมวิวผาผึ้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานเพียง 300 เมตร
กิจกรรม : - ชมทิวทัศน
 
ถ้ำมัจฉาปลาวน
เป็นถ้ำขนาดกลาง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย มีแอ่งน้ำกว้างประมาณ 100 ตารางเมตร มีฝูงปลามัดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากปลาถ้ำนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวหลายประเภท อาทิ ค้างคาวหน้ายักษ์ และค้างคาวมงกุฎ เป็นต้น ถ้ำมัจฉาปลาวน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 2.5 กิโลเมตร
กิจกรรม : - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
 
ถ้ำรื่นเทพนิมิต
เป็นสัญลักษณ์ของตำบลเขาปู่ ห่างจากสถานีตำรวจภูธรเขาปู่ เพียง 1 กิโลเมตร เชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตย์ของดวงวิญญาณ “ตาปู่” ซึ่งเป็นเทพกึ่งคนธรรพ์ เป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวเขาปู่และประชาชนทั่วไป ตามตำนานเล่าว่า เดิมปู่กับย่าเป็นคนธรรมดาได้กระทำแต่ความดี ตั้งมั่นอยู่ในศีลในสัตย์ เมื่อตายไปแล้วกลายเป็นธาตุหิน เกิดเป็นเขาปู่ - เขาย่าเคียงคู่กัน เขาปู่มีลักษณะโค้งเป็นครึ่งวงกลม มองด้านเฉียงคล้ายพญาคชสาร ถ้ำนี้พบโดยนิมิตของครูรื่นซึ่งเจ็บป่วยมาเป็นเวลานานปี คืนหนึ่งนอนฝันว่า มีผู้บำเพ็ญพรตนุ่งขาวมาบอกให้ไปเอายาสมุนไพรที่ถ้ำเขาปู่ในวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้รับขนานนามว่า “ถ้ำรื่นเทพนิมิตร” เป็นถ้ำที่สวยงามประหลาดมาก แบ่งเป็นห้อง ๆ คล้ายท้องพระโรง สูงถึง 7 ชั้น ประดับด้วยหินงอก หินย้อย สีขาวราวเกล็ดมณี ชั้นที่ 2 เป็นที่อยู่ของช้างแก้วมีลักษณะลำตัวเป็นสีเขียวโผล่ออกมาจากผนังถ้ำแค่ครึ่งลำตัว น่าแปลกตรงที่ว่ามีงวงและงา 2 ข้าง ดูคล้ายช้าง
กิจกรรม : - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
 
ถ้ำวังนายผุด
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 70 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณบ้านวังหอม ตำบลลานข่อย อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นถ้ำที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตาด้วยหินงอก หินย้อย ประดับประดา มีความกว้างประมาณ 100 เมตร ความยาว 400 เมตร และมีทางลอดทะลุไปอีกด้านหนึ่งได้ และมีลักษณะพิเศษคือ มีถ้ำขนาดเล็ก ๆ เป็นหลืบถ้ำอีกเป็นจำนวนมากเป็นที่อาศัยของค้างคาวจำนวนนับพัน ๆ ตัว สภาพป่ารอบบริเวณถ้ำก็ยังอุดมสมบูรณ์ ปากทางเข้าถ้ำก็เป็นลานหินกว้างรูปร่างแปลกตา
กิจกรรม : - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
 
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ
อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ มีทั้งหมด 3 เส้นทาง แต่ละเส้นทางมีจุดเด่นน่าสนใจ และความยาวแตกต่างกันไป เหมาะสำหรับการเดินศึกษาธรรมชาติ การค้นคว้า และศึกษาด้านพรรณไม้และสัตว์ป่า
กิจกรรม : - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
 
น้ำตกเขาคราม
อยู่ในบริเวณป่าเขาคราม ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองพัทลุง ห่างจากถนนเพชรเกษม ประมาณ 7 กิโลเมตร มีน้ำตก 9 ชั้น สูงราว 700 เมตร หน้าผาสวยงาม ผาหินลาดกว้าง ในลำธารมีฝูงปลาโสด ปลาหวด ปลาโทง ปลาแก้มช้ำ มาแหวกว่ายวนเวียนอยู่ ประกอบกับความเย็นฉ่ำจากละอองน้ำตก ทำให้เกิดบรรยากาศน่ารื่นรมย์ยิ่งนัก
กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก
 
น้ำตกธาราวารินทร์
อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งน้ำซับขนาดใหญ่ ซึ่งไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ สวยงามมาก
กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก
 
น้ำตกน้ำปลิว
อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก แต่มีน้ำไหลตลอดปี เหนือน้ำจะเป็นพื้นที่กว้างที่มีต้นประขึ้นหนาแน่น ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ดงประ” ช่วงฤดูแล้งใบประจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งดง แลดูแปลกตาสวยงามอย่างยิ่ง
กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก
 
น้ำตกปากแจ่ม
อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม มีน้ำไหลตลอดปี เป็นแหล่งต้นน้ำของจังหวัดตรัง
กิจกรรม : - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก
 
น้ำตกหนานควายพลัด
อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นน้ำตกที่เกิดจากเทือกเขาบรรทัด ไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้น ๆ รวมเป็นลำธารสายใหญ่ ซึ่งเป็น ต้นน้ำลำธารสายใหญ่ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำภูรา
กิจกรรม : - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก
 
น้ำตกหนานปลิว
อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นน้ำตกที่เกิดจากเทือกเขาบรรทัด มีความสูงมาก ตกลงมาจากหน้าผาลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้น ๆ บริเวณน้ำตกเป็นป่าดิบขึ้นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์
กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก
 
น้ำตกหนานสวรรค์
อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นน้ำตกขนาดกลาง เกิดจากแหล่งน้ำซับบนเทือกเขาแดนนคร ตกลงมาเป็นแอ่งน้ำน้อยใหญ่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก
 
น้ำตกเหรียญทอง
อยู่ห่างจากชุมชนตลาดเขาปู่ ประมาณ 7 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาบรรทัด และภูเขานครศรีธรรมราช ชั้นที่ 13 สวยงามที่สุด มีจุดพักชมวิวมองเห็นทิวทัศน์ทะเลน้อย และเขาปู่ - เขาย่า ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นกลางที่ราบโอบล้อมด้วยเทือกเขาสามร้อยยอด
กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก
 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเป็นศูนย์ขนาดเล็ก ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ และเป็นศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีห้องจัดประชุม สัมมนา ขนาดความจุประมาณ 50 คน

สถานที่ติดต่อและการเดินทาง
  สถานที่ติดต่อ
  อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า
ตำบลเขาปู่,อ. ศรีบรรพต จ. พัทลุง 93190
 
  การเดินทาง
     รถยนต์
 

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพัทลุง 37 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้โดยรถโดยสารประจำทาง หรือรถไฟมาลงที่อำเภอเมืองพัทลุง แล้วนั่งรถโดยสารสายพัทลุง-เขาปู่-เขื่อน มาลงที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หรือถ้าเป็นรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถมาได้ 2 เส้นทาง ดังนี้

จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4164 (ควนขนุน-เขาปู่) หรือที่รู้จักในชื่อ “สี่แยกโพธิ์ทอง” ไปประมาณ 17 กิโลเมตร ถึงบ้านห้วยหนาวจะมีทางแยกซ้ายไปอีก 4 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติซึ่งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 9 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บริเวณสามแยกควนดินสอ เลี้ยวไปทางเขาปู่ประมาณ 27 กิโลเมตร จะถึงชุมชนเขาปู่ เลี้ยวขวาไปอีก 3 กิโลเมตร จะเห็นป้ายอุทยานแห่งชาติ เลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ


บริการด้านการขนส่ง
เช่ารถตู้ บริการเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งการเช่านี้เป็นการเช่ารถพร้อมคนขับโดยไม่รวมค่าน้ำมัน และค่าธรรมเนียมผ่านทางต่างๆ
เช่าเรือ บริการให้เช่าเรือแก่ผู้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล
บริการรับ-ส่ง บริการรับ-ส่ง ให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบิน/สถานีขนส่ง/ท่าเรือ/สถานที่พักกับอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ตั๋วโดยสาร บริการจองตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้งทางเครื่องบิน รถโดยสาร รถไฟ และเรือ
ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติ
  1. ผู้ใหญ่ คนละ 20-80 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
  2. เด็ก คนละ 10-40 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
  3. กรณีเป็นเด็กอายุต้องต่ำกว่า 14 ปี แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 3 ปี จักไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
  4. กรณีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสำหรับเด็ก

แผนที่ที่ตั้งและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
Location & Travelling Map of Khao Poo - Khao Ya National Park
แผนที่การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

City Map of Phatthalung
City Map of Phatthalung
Province Map of Phatthalung
Province Map of Phatthalung
 

All South National Parks Location Map
แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติของภาคใต้ทั้งหมด
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า
ตำบลเขาปู่,อ. ศรีบรรพต จ. พัทลุง 93190
ข้อมูลวิชาการและบ้านพักของอุทยานฯจาก: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Disclaimer Privacy Policy Service Policies Contact Us
 Info & Booking Center : Tel. (662) 587 5400, (662) 587 9380-83, (662) 587-9385-86 Ext. 104, 105
TAT License No: 11/3752  Ecommerce Registration No: 7100803000020 
Copyright © 2003 - 2014 Max Savings (Thailand) Co., Ltd. Designed & Developed by
Maxcyber® All rights reserved.