ThaiForestBooking.com: Online Reservation for Accommodations - Hotels - Resorts in Thailand's National Park Area
บริการรับจองบ้านพักอุทยานแห่งชาติและโรงแรม - รีสอร์ทที่อยู่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ   
อุทยานแห่งชาติ | วนอุทยาน | โรงแรม-รีสอร์ท | เช่ารถตู้ | เช่าเรือ | บริการรับส่ง | ตั๋วโดยสาร | จัดอาหาร
   
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
Map
Image3 Image4 Image5 Image6
Image7
Image8
Image9
Image10
Image11
Image12
Image13
Image14

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองปาน อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่านานาชนิด และมีทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตก แอ่งน้ำอุ่น บ่อน้ำพุร้อน ซึ่งสามารถเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่าใต้พื้นโลกเรายังมีความร้อนระอุอยู่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ประมาณ 768 ตารางกิโลเมตร หรือ 480,000 ไร่

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนได้รับรางวัล “อุทยานแห่งชาติดีเด่นประจำปี 2543 ” ตามที่กรมป่าไม้ได้จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 104 ปี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2543 โดยได้จัดประกวดอุทยานแห่งชาติดีเด่นด้านการท่องเที่ยวประจำปี 2543

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของสันเขาผีปันน้ำตะวันตก ทอดตัวตามแนวทิศเหนือสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เรื่อยไปทางทิศใต้จนถึงอำเภอแม่พริก ซึ่งเป็นเขตแบ่งระหว่างจังหวัดลำปางกับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 300-2,031 เมตร มียอดเขาสูงที่สุดคือ ดอยลังกา

นอกจากนี้ยังประกอบด้วย ดอยสันผักกิ้ง ดอยชายแดน ดอยแม่กา ดอยตะไคร้ ดอยต๋ง ดอยวังหลวง ดอยห้วยหลอด ผาหลักไก่ ม่อนทางเก้า ดอยแม่บึก ม่อนจวง ดอยแม่มอน และดอยแปเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน้ำลำธารชั้น 1-A ของลุ่มน้ำวัง ประกอบด้วยลำน้ำขนาดต่างๆ จำนวนมากที่สำคัญได้แก่ น้ำแม่หมี น้ำแม่ต๋อม น้ำแม่สอย น้ำแม่มอน น้ำแม่ปาน น้ำแม่ฮะ น้ำแม่ปอม น้ำแม่บึง น้ำแม่สุ่ย และน้ำแม่ค่อม เป็นต้น และเป็นแหล่งต้นกำเนิดของลำห้วยใหญ่ๆ ที่สำคัญเป็นสาขาของแม่น้ำวัง เช่น แม่น้ำสอย ห้วยแม่กา ห้วยแม่ปาน นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินเป็นแหล่งน้ำพุร้อน บริเวณกว้างถึง 2,400 ตารางเมตร มีน้ำพุร้อนผุดจากบ่อเล็กถึง 9 บ่อ เต็มไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่ มีอัตราการไหลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งมีอัตราการไหลประมาณ 15 ลิตร/วินาที อุณหภูมิระหว่าง 39-47 องศาเซลเซียส

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแล้ง ประกอบด้วย ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม จะมีฝนตกชุกในเดือนกันยายน ปริมาณน้ำฝนในรอบปีมีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,070 มิลลิเมตร มีการกระจายไม่สม่ำเสมอ โดยจะมีฝนตกชุกในช่วงต้นเดือนกันยายน และจะมีระยะฝนทิ้งช่วงระหว่างต้นเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศเย็นสบาย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส และฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งจะเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างจะร้อน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 26 องศาเซลเซียส แต่โดยปกติอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดปี

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า

สังคมพืชของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนสามารถจำแนกออกได้เป็น ป่าเบญจพรรณ พบขึ้นอยู่โดยทั่วไปตามสันเขาและตามหุบเขาในระดับความสูง 400-1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ครอบคลุมพื้นที่โดยทั่วไปทางด้านทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติ พันธุ์ไม้เด่นที่พบส่วนใหญ่ประกอบด้วย สัก แดง ประดู่ แสมสาร กระบก กว้าว เก็ดแดง ติ้ว ซ้อ ปอกระสา ฯลฯ จะพบไผ่กระจายอยู่ทั่วไป เช่น ไผ่ซางนวล ไผ่ไร่ ไผ่หอบ พืชพื้นล่างและพืชอิงอาศัยที่พบมีกล้วยนวล กระชาย เล็บเหยี่ยว กะลังตังช้าง เครือออน เป็นต้น

ป่าเต็งรัง พบอยู่ตามเชิงเขาไหล่เขาทางด้านทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติในระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง มะกอกป่า แดง ประดู่ อ้อยช้าง กระโดน มะเกิ้ม โมกมัน มะค่าแต้ ฯลฯ พืชพื้นล่างที่พบได้แก่ หญ้าเพ็ก โจด และปรงป่า

ป่าดิบเขา พบขึ้นอยู่ในระดับความสูงจากน้ำทะเลตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป มีอยู่เป็นหย่อมๆ บริเวณตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติ พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ ก่อเดือย ก่อแป้น ก่อตาหมู ไก๋ ทะโล้ เหมือด จำปาป่า ยางเหลือง ตะไคร้ต้น ฯลฯ พืชพื้นล่างที่พบ เช่น ไผ่ศก โชนผี และพืชในวงศ์ขิงข่า

ป่าสนเขา ขึ้นเป็นหย่อมๆ บริเวณแนวสันเขา ไหล่เขา ที่มีความสูงมากกว่า 900 เมตรจากระดับน้ำทะเล พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ สนสองใบ สนสามใบ ก่อ จำปีป่า หว้า มะขามป้อมดง กำลังเสือโคร่ง ฯลฯ พืชพื้นล่างเป็นพวกหญ้า หนาด สาบหมา และพืชในวงศ์ข่า

ป่าดิบชื้น พบอยู่ในบริเวณหุบเขา ตามริมห้วยลำธารต่างๆ บริเวณที่มีความชุ่มชื้นสูง พันธุ์ไม้เด่นที่สำคัญ ได้แก่ ยาง มะหาด มะไฟ อบเชย ชมพู่ป่า สะท้อนรอก ลำไยป่าเครือ คอแลน สะตอ ยมป่า พระเจ้าห้าพระองค์ พืชพื้นล่างที่พบเป็นพวก ไผ่เฮียะ เฟิน หวาย และพืชในวงศ์ขิงข่า

เนื่องจากสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ และผสมปะปนกันอยู่หลายชนิด ตลอดจนระดับความสูงที่แตกต่างกันตั้งแต่ 300 - 2,000 เมตร จึงทำให้เกิดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด สัตว์ป่าที่พบเห็นในเขตอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วย เก้ง กวางป่า เลียงผา หมูป่า เสือดาว หมีควาย ชะนีมือขาว ลิงลม เม่น หมูหริ่ง ชะมด พังพอน ลิ่นพันธุ์ชวา กระต่ายป่า กระรอกหลากสี กระแต อ้นใหญ่ หนูฟานเหลือง ค้างคาวไผ่หัวแบนเล็ก ไก่ป่า นกเขาเปล้า นกบั้งรอกใหญ่ นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย นกกะเต็นน้อยธรรมดา นกโพระดกคอสีฟ้า นกนางแอ่นบ้าน นกพญาไฟใหญ่ นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกเขียวคราม นกกินแมลงอกเหลือง นกกางเขนดง นกจับแมลงจุกดำ นกสีชมพูสวน ตะพาบน้ำ จิ้งจกดินลายจุด กิ้งก่าสวน แย้ขีด จิ้งเหลนบ้าน งูสามเหลี่ยม งูลายสอใหญ่ งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว อึ่งกรายตาขาว คางคกบ้าน เขียดจะนา กบหนอง ปาดบ้าน และอึ่งขาดำ เป็นต้น ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี จะมีจักจั่นป่ามารวมตัวกันบริเวณน้ำพุร้อน ซึ่งเชื่อกันว่าจักจั่นป่าเหล่านี้มาดื่มน้ำแร่


บ้านพัก-บริการ

โรงแรม - รีสอร์ทที่ตั้งอยู่โดยรอบอุทยานฯ
ขณะนี้ยังจัดทำระบบการจอง Online ของโรงแรม - รีสอร์ท ไม่แล้วเสร็จ แต่หากท่านประสงค์จะจองโรงแรม - รีสอร์ท ที่อยู่ใกล้เคียงอุทยานฯ แห่งนี้ กรุณาใช้แบบฟอร์ม บริการจองโรงแรม - รีสอร์ท แบบยืนยันกลับภายหลัง
หมายเหตุ: ThaiForestBooking™ ยินดีเปิดรับโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่อุทยานฯ หรือบริษัททัวร์ที่ให้บริการนำเที่ยว เข้าร่วมขายบริการผ่านเว็บไซต์นี้ได้โดยการลงทะเบียน "ฟรี" ได้ที่เว็บไซต์ www.eComBotTravel.com ซึ่งระบบจะสร้างเว็บไซต์และระบบจอง online พร้อมทั้งเชื่อมลิงค์มายังเว็บไซต์แห่งนี้และ/หรืออุทยานฯ ที่ท่านระบุในหมวด Location ว่าอยู่ใกล้โดยอัตโนมัติ

บ้านพักทางการที่ตั้งในอุทยานฯ
  โปรดคลิกที่ชื่อที่พัก เพื่อดูรูปภาพและรายละเอียดของที่พักแต่ละหลัง
บริเวณ ชื่อที่พัก-ห้องประชุม ห้องนอน ห้องน้ำ จำนวน คน/หลัง ราคา
หลัง/คืน (บาท)
สิ่งอำนวย
ความสะดวก
จอง
โซนที่ 1   แจ้ซ้อน 101 (คำเจ้า) 1 1 3 900 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, กระติกน้ำร้อน, ผ้าเช็ดตัว, แก้วน้ำ, น้ำดื่ม, สบู่, ผ้าห่ม (ผ้านวม)
โซนที่ 1   แจ้ซ้อน 102 (คำฝอย) 1 1 3 900 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, กระติกน้ำร้อน, ผ้าเช็ดตัว, แก้วน้ำ, น้ำดื่ม, สบู่, ผ้าห่ม (ผ้านวม
โซนที่ 1   แจ้ซ้อน 103 (คำหยาด) 1 1 3 900 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, กระติกน้ำร้อน, ผ้าเช็ดตัว, แก้วน้ำ, น้ำดื่ม, สบู่, ผ้าห่ม (ผ้านวม)
โซนที่ 1   แจ้ซ้อน 104 (คำดอย) 2 1 4 1,200 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, กระติกน้ำร้อน, ผ้าเช
โซนที่ 1   แจ้ซ้อน 105 (คำขาว) 2 1 4 1,200 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, กระติกน้ำร้อน, ผ้าเช
โซนที่ 1   แจ้ซ้อน 106 (คำแดง) 2 1 8 1,800 เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะอาหาร
โซนที่ 1   แจ้ซ้อน 107 (คำแสด) 2 1 4 1,200 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, กระติกน้ำร้อน, ผ้าเช
โซนที่ 1   แจ้ซ้อน 108 (คำปอง) 2 1 4 1,200 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, กระติกน้ำร้อน, ผ้าเช็ดตัว, แก้วน้ำ,
โซนที่ 1   แจ้ซ้อน 110 (สิงห์ทอง) 2 1 4 1,200 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, กระติกน้ำร้อน, ผ้าเช
โซนที่ 1   แจ้ซ้อน 113 (คำหมอกหลวง) 3 3 15 3,600 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), พัดลม, โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะอาหาร, โ
โซนที่ 2   แจ้ซ้อน 923 (ค่ายเยาวชนหญิง) 1 0 40 4,000 เครื่องนอน (เตียง 2 ชั้น), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า, ผ้าห่ม (ผ้านวม), ห้องน้ำ-สุขารวม
โซนที่ 2   แจ้ซ้อน 924 (ค่ายเยาวชนชาย) 1 0 40 4,000 เครื่องนอน (เตียง 2 ชั้น), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า, ผ้าห่ม (ผ้านวม), ห้องน้ำ-สุขารวม
โซนที่ 2   แจ้ซ้อน 921/1 (ค่ายพักแรม) 1 0 6 1,000 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า, ผ้าห่ม (ผ้านวม), ห้องน้ำ-สุขารวม
โซนที่ 2   แจ้ซ้อน 921/2 (ค่ายพักแรม) 1 0 6 1,000 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า, ผ้าห่ม (ผ้านวม)
โซนที่ 2   แจ้ซ้อน 921/3 (ค่ายพักแรม) 1 0 4 500 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า, ผ้าห่ม (ผ้านวม)
โซนที่ 2   แจ้ซ้อน 921/4 (ค่ายพักแรม) 1 0 4 500 เครื่องนอน (เตียง 2 ชั้น), พัดลม
โซนที่ 2   แจ้ซ้อน 921/5 (ค่ายพักแรม) 1 0 4 500 เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า, ผ้าห่ม (ผ้านวม), ห้องน้ำ-สุขารวม
โซนที่ 2   แจ้ซ้อน 921/6 (ค่ายพักแรม) 1 0 4 500 เครื่องนอน (เตียง 2 ชั้น), พัดลม
โซนที่ 2   แจ้ซ้อน 922/1 (ค่ายพักแรม) 1 0 6 1,000 เครื่องนอน (เตียง 2 ชั้น), พัดลม, ตู้เสื้อผ้า, ผ้าห่ม (ผ้านวม), ห้องน้ำ-สุขารวม
โซนที่ 2   แจ้ซ้อน 922/2 (ค่ายพักแรม) 1 0 6 1,000 เครื่องนอน (เตียง 2 ชั้น), พัดลม
โซนที่ 2   แจ้ซ้อน 922/3 (ค่ายพักแรม) 1 0 4 500 เครื่องนอน (เตียง 2 ชั้น), พัดลม
โซนที่ 2   แจ้ซ้อน 922/4 (ค่ายพักแรม) 1 0 4 500 เครื่องนอน (เตียง 2 ชั้น), พัดลม
โซนที่ 2   แจ้ซ้อน 922/5 (ค่ายพักแรม) 1 0 5 500 มีเครื่องนอน, พัดลม, ห้องน้ำรวม
โซนที่ 2   แจ้ซ้อน 922/6 (ค่ายพักแรม) 1 0 4 500 เครื่องนอน (เตียง 2 ชั้น), พัดลม
หมายเหตุ :
โซนที่ 1 : ที่ทำการ - บ้านแจ้ซ้อน 101-103
โซนที่ 1 : ที่ทำการ - บ้านแจ้ซ้อน 104-106
โซนที่ 1 : ที่ทำการ - บ้านแจ้ซ้อน 107-109
โซนที่ 1 : ที่ทำการ - บ้านแจ้ซ้อน 110-113
โซนที่ 1 : แจ้ซ้อน 011-012 - ห้องประชุม 1-2
โซนที่ 2 : แจ้ซ้อน 013 - ห้องประชุม 3
โซนที่ 2 : แจ้ซ้อน 921/1-6
โซนที่ 2 : แจ้ซ้อน 922/1-6
โซนที่ 2 : แจ้ซ้อน 923-924
Map of Jae Sawn National Park Accommodation
แผนผังแสดงตำแหน่งบ้านพักภายในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

แหล่งท่องเที่ยว
Attraction(s) & Trekking/Trailing Map of Jae Sawn National Park
แผนที่แหล่งท่องเที่ยวและเดินป่าในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

-

จุดชมวิวดอยล้าน  
จุดชมวิวดอยล้าน
ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ที่ จซ 7 (ดอยล้าน) เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดลำปางกับจังหวัดเชียงใหม่ อากาศเย็นช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม เหมาะกับการตั้งเต็นท์พักแรม นักท่องเที่ยวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
กิจกรรม : - แคมป์ปิ้ง - ชมทิวทัศน
ชมดอกกระเสี้ยวบาน  
ชมดอกกระเสี้ยวบาน
ทุกปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หุบเขาบริเวณบ้านป่าเหมี้ยง ห่างจากที่ทำการอุทยาน ฯ ประมาณ 18 กิโลเมตรจะงดงามด้วยดอกกระเสี้ยวป่าที่บานสะพรั่งประดับขุนเขา นักท่องเที่ยวสามารถขับรถเที่ยวชมความงามได้
กิจกรรม : - ชมพรรณไม้ - ชมทิวทัศน
ถ้ำผางาม
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
ถ้ำผางาม
อยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนที่ 2 (ผางาม) ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร มีถ้ำที่สามารถเข้าไปศึกษาและท่องเที่ยวได้จำนวนหลายถ้ำ เช่น ถ้ำผางาม (ถ้ำหนานขัด) ถ้ำน้ำ ถ้ำหม้อ ถ้ำหลวง ถ้ำลูกเกาะ เป็นต้น หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ แจ้ซ้อน 2 อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 60 กิโลเมตร
กิจกรรม : - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
น้ำตกแจ้ซ้อน
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
น้ำตกแจ้ซ้อน
เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำแม่มอญ น้ำไหลตลอดปี มีแอ่งน้ำรองรับตลอดสาย ไหลตกลงมาเป็นชั้น ๆ มีความสูงทั้งหมด 6 ชั้นในแต่ละชั้นจะมีความสวยต่างกันออกไป อยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานฯ โดยมีเส้นทางรถยนต์และทางเดินเท้าเข้าถึงน้ำตก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก
น้ำตกแม่ขุน
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
น้ำตกแม่ขุน
อยู่ใกล้กับน้ำตกแม่มอญ มีลักษณะเป็นน้ำตกสายยาวสูงประมาณ 100 เมตรไหลลงมาบรรจบกับน้ำตกแม่มอญ ต้องเดินเท้าจากที่ทำการอุทยานประมาณ 5 กิโลเมตร ควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำทางด้วย
กิจกรรม : - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก
น้ำตกแม่เปียก
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
น้ำตกแม่เปียก
เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งต่อจากน้ำตกแจ้ซ้อนเข้าถึงโดย เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 3 กิโลเมตร มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยชั้นน้ำตก 3 ชั้น ความสูงประมาณ 100 เมตร
กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก
น้ำตกแม่มอญ
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
น้ำตกแม่มอญ
เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลอย่างรุนแรงจากชะง่อนผาสูงลงสู่หุบเหวเบื้องล่าง การตกของน้ำจะตกลงมาเป็นชั้น ๆ สวยงามแปลกตา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 5 กิโลเมตร ทางเข้าน้ำตกเป็นทางลูกรังเดิมเป็นเส้นทางขนส่งแร่เดิม
กิจกรรม : - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก
น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน
เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีสภาพการเกิดทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจ มีกลิ่นกำมะถันค่อนข้างอ่อน จำนวน 9 บ่อ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ภายในพื้นที่มีโขดหินน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป และมีไอน้ำลอยกรุ่นขึ้นจากบ่อปกคลุมรอบบริเวณราวกับสายหมอก น้ำพุร้อนมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของน้ำพุร้อนประมาณ 73 องศาเซลเซียส เป็นที่นิยมนำไข่ไก่และไข่นกกระทามาแช่ สำหรับไข่ไก่แช่นานประมาณ 17 นาที ไข่แดงจะแข็งมีรสชาติมันอร่อยส่วนไข่ขาวจะเหลวคล้ายไข่เต่า ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ของทุกปี บริเวณนี้จะพบจักจั่นจำนวนมากนับหมื่นตัว เชื่อว่าจักจั่นเหล่านี้หลังจากผสมพันธุ์แล้วจะมาดื่มกินน้ำแร่ก่อนที่จะตาย
กิจกรรม : - ชมทิวทัศน - อาบน้ำแร่
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ได้จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเลียบลำห้วยแม่มอญ ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวได้ศึกษา หาความรู้ รวมทั้งได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ดังนี้

• เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกแจ้ซ้อน - น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน มีระยะทางทั้งหมดประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ลานน้ำพุร้อนจนถึงโรงไฟฟ้าพลังน้ำ แล้ววกกลับมาทางใหม่อีกจนถึงลานน้ำพุร้อน ตลอดเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมายอยู่ตามจุดต่างๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษา

• เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกแม่เปียก มีระยะทางทั้งหมดประมาณ 3.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง จะเริ่มเดินจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำไปจนถึงน้ำตกแม่เปียก และเดินวกกลับมาอีกฟากหนึ่งของลำห้วย จนมาถึงโรงไฟฟ้าพลังน้ำและเดินกลับมาทางเดียวกับเส้นที่หนึ่ง ตลอดเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมายอยู่ตามจุดต่างๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษา

กิจกรรม : - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
ห้องอาบน้ำแร่
(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 
ห้องอาบน้ำแร่
มีทั้งห้องอาบแบบแช่ ซึ่งมีอ่างสำหรับลงแช่อาบ จำนวน 11 ห้อง และห้องอาบน้ำแบบตักอาบ โดยแยกระหว่างห้องอาบชายหญิง จำนวน 16 ห้อง อุณหภูมิของน้ำแร่ประมาณ 39-42 องศาเซลเซียส เหมาะแก่การอาบเป็นอย่างยิ่ง การอาบน้ำแร่เป็นการบำบัดความเมื่อยล้าของร่างกาย ทำให้รู้สึกสดชื่นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้น และยังช่วยรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได้ เช่น กลาก เกลื้อน ผื่นคัน เป็นต้น โดยน้ำแร่ที่ใช้อาบต่อท่อโดยตรงมาจากบ่อน้ำพุร้อน
กิจกรรม : - อาบน้ำแร่

สถานที่ติดต่อและการเดินทาง
  สถานที่ติดต่อ
  อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ต.แจ้ซ้อน,อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
 
  การเดินทาง
     รถยนต์
 

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางประมาณ 75 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปอุทยานแห่งชาติได้ดังนี้

 • จากตัวเมืองลำปาง ไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1035 (ลำปาง-วังเหนือ) จนถึงปากทางเข้าอำเภอแจ้ห่มไปประมาณ 3 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 58 เลี้ยวซ้ายมาตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1287 ซึ่งผ่านอำเภอเมืองปาน และเลี้ยวไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1252 (ข่วงกอม-ปางแฟน) เป็นระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอุทยานแห่งชาติตามทาง รพช.อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
 • จากตัวเมืองลำปางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ลำปาง-ห้างฉัตร) เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1157 (ลำปาง-ห้วยเป้ง-เมืองปาน) ระยะทาง 55 กม. เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1287 (เมืองปาน-แจ้ห่ม) ประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1252 อีกประมาณ 11 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอุทยานแห่งชาติตามทาง รพช.อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน


 • บริการด้านการขนส่ง
  เช่ารถตู้ บริการเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งการเช่านี้เป็นการเช่ารถพร้อมคนขับโดยไม่รวมค่าน้ำมัน และค่าธรรมเนียมผ่านทางต่างๆ
  เช่าเรือ บริการให้เช่าเรือแก่ผู้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล
  บริการรับ-ส่ง บริการรับ-ส่ง ให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบิน/สถานีขนส่ง/ท่าเรือ/สถานที่พักกับอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
  ตั๋วโดยสาร บริการจองตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้งทางเครื่องบิน รถโดยสาร รถไฟ และเรือ
  ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติ
  1. ผู้ใหญ่ คนละ 20-80 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
  2. เด็ก คนละ 10-40 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
  3. กรณีเป็นเด็กอายุต้องต่ำกว่า 14 ปี แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 3 ปี จักไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
  4. กรณีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสำหรับเด็ก

  แผนที่ที่ตั้งและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
  Location & Travelling Map of Jae Sawn National Park
  แผนที่การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
  click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
  Map
  แผนที่อุทยานแห่งชาติใกล้เคียง
  click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

  City Map of Lampang
  City Map of Lampang
  Province Map of Lampang
  Province Map of Lampang
   

  All Nothern National Parks Location Map
  แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติของภาคเหนือทั้งหมด
  click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

  อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
  ต.แจ้ซ้อน,อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
  ข้อมูลวิชาการและบ้านพักของอุทยานฯจาก: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  Disclaimer Privacy Policy Service Policies Contact Us
   Info & Booking Center : Tel. (662) 587 5400, (662) 587 9380-83, (662) 587-9385-86 Ext. 104, 105
  TAT License No: 11/3752  Ecommerce Registration No: 7100803000020 
  Copyright © 2003 - 2014 Max Savings (Thailand) Co., Ltd. Designed & Developed by
  Maxcyber® All rights reserved.